Originalni rezervni dijelovi

JAMSTVO KVALITETE

Svaki je naš originalni dio, da bi se zajamčila njegova kakvoća, sigurnost i pouzdanost, bio strogo ispitan i provjeren, radi vaše sigurnosti. Originalni dijelovi imaju jednogodišnje jamstvo za materijal i rad unutar mreže Peugeot.

Ponuda za servis

INFORMACIJE:

Naslov

Ime i prezime

Koji oblik kontakta preferirate
EmailTelefon

Email

Telefon

Adresa

Vaš zahtjev:

Vaš model:

Prijeđena kilometraža:

Broj šasije:

Željeni datum kontakta

Željeno vrijeme kontakta

Potrebno servisirati:

Ispunjavanjem ovog obrasca pristajete na uvjete pohrane podataka
Pristajem

Suglasan sam da P-AUTOMOBIL-IMPORT d.o.o. i ovlašteni koncesionar marke Peugeot obrađuje i koristi moje osobne podatke, dane putem ovog formulara za sljedeće potrebe: statistička obrada, slanje ponuda, slanje reklamnih materijala i revija, elektronsko anketiranje. Slijedom zakona o zaštiti osobnih podataka, stranka može u svakom trenutku tražiti ispravak ili brisanje podataka iz baze pismenim putem na: P-AUTOMOBIL-IMPORT d.o.o., Kovinska 5, HR-10090 Zagreb.


Ponuda za rezervne dijelove

INFORMACIJE:

Naslov

Ime i prezime

Koji oblik kontakta preferirate
EmailTelefon

Email

Telefon

Adresa

Vaš zahtjev:

Vaš model:

Prijeđena kilometraža:

Broj šasije:

Željeni datum kontakta

Željeno vrijeme kontakta

Potrebni dijelovi za vozilo:

Ispunjavanjem ovog obrasca pristajete na uvjete pohrane podataka
Pristajem

Suglasan sam da P-AUTOMOBIL-IMPORT d.o.o. i ovlašteni koncesionar marke Peugeot obrađuje i koristi moje osobne podatke, dane putem ovog formulara za sljedeće potrebe: statistička obrada, slanje ponuda, slanje reklamnih materijala i revija, elektronsko anketiranje. Slijedom zakona o zaštiti osobnih podataka, stranka može u svakom trenutku tražiti ispravak ili brisanje podataka iz baze pismenim putem na: P-AUTOMOBIL-IMPORT d.o.o., Kovinska 5, HR-10090 Zagreb.