Pravne informacije

Autogrifon d.o.o., Koledovčina 8, 10 000 Zagreb

Internet stranice www.autogrifon.hr namijenjene su upravo vama, kako biste se približili Marci Peugeot, njenim proizvodima i uslugama.

Vaš pristup i korištenje Internet stranica AUTOGRIFON ovise o Vašem prihvaćanju dolje naznacenih uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dolje naznacenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Suglasni ste i prihvacate da Autogrifon d.o.o., nece biti odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznacenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s Internet stranica AUTO GRIFON pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.

Sve informacije dostupne na ovim stranicama iskljucivo su informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trecima bez prethodnog pisanog dopuštenja AUTO GRIFON d.o.o.

Sadržaj stranica smatra se intelektualnim vlasništvom PEUGEOT-a, i kao takav je zašticen zakonima koji su trenutno na snazi.

Reprodukcija ovih stranica, te na njima prikazanih radova i modela vozila odobrava se iskljucivo za strogo osobnu upotrebu, iskljucujuci bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima u svezi autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.

Svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomicna ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu ili podršku, razlicitih radova ili modela vozila koji ih cine, bez prethodnog dopuštenja PEUGEOT-a, bilo zlonamjerna ili slucajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlaci krivicnu i materijalnu odgovornost, te ce PEUGEOT takvog pocinitelja krivicno i materijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica www.autogrifon.hr, pojedinacnih elemenata web stranica PEUGEOT-a, dizajna logotipa PEUGEOT bez izricitog pisanog odobrenja P-AUTOMOBIL-IMPORT d.o.o.

Ime marke PEUGEOT, logo PEUGEOT, imena vozila korištena u njihovom djelokrugu i sloganima, kao i proizvodi i usluge zašticeni su registriranim znakom sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja PEUGEOT-a, smatrat ce se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

Informacije koje PEUGEOT objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tocnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Medutim, niti P-AUTOMOBIL-IMPORT d.o.o., kao niti PEUGEOT koncesionari ne jamce za tocnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka na ovim web stranicama.

Karakteristike vozila predstavljene na web stranicama PEUGEOT odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja web stranica.

Naznacene cijene odgovaraju trenutnom cjeniku marke PEUGEOT. Za tocne cijene molimo obratite se vašem Peugeot koncesionaru.

PEUGEOT zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehnicke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajuci u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene PEUGEOT, njeni clanovi mreže ili njeni zaposlenici ne snose odgovornost.

Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje znacajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da necete PEUGEOT smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih ocekivanja u svezi s tim.

Vecinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.

No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava nacin prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje cete nam dati smatrat ce se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga PEUGEOT, naše podružnice, te clanovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a ticu se povjerljivosti podataka.

Osobni podaci

PEUGEOT je dužan štititi sigurnost Vaših osobnih podataka.

Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, PEUGEOT nece odati podatke koje bi trecim stranama mogle omoguciti Vašu identifikaciju, osim u slucaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajuci formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znace da se slažete da ti podaci udu u bazu podataka P-AUTOMOBIL-IMPORT d.o.o., kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama PEUGEOT.

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03), Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka P-AUTOMOBIL-IMPORT d.o.o.. Povjeravanjem svojih osobnih podataka društvu P-AUTOMOBIL-IMPORT d.o.o., na ovim Internet stranicama ni na koji se nacin i ni u kom slucaju ne odricete svojih prava zajamcenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netocni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (cl. 20. navedenog Zakona).

Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu P-AUTOMOBIL-IMPORT d.o.o., Kovinska 5, HR-10090 Zagreb, možete iskoristiti sljedece prava:

– Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši osobni podaci procesuirani ili ne;

– Ažurirati dane osobne podatke;

– Uskratiti odobrenje za daljnju držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju;

Djelomicno ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja PEUGEOT-a, podružnica ili djelatnika prodajne mreže.