Potrošnja i emisije na temelju vožnje

Kako bi što bolje informirao svoje kupce, Peugeot, marka grupe PSA, omogućio je neovisan i certificiran način mjerenja potrošnje goriva i emisija u stvarnim uvjetima vožnje. Peugeot se udružio s nevladinom organizacijom Transport & Environment (2) i savezom France Nature Environnement (3). Zajedno su utvrdili protokol za mjerenje stvarne potrošnje goriva i emisija, koji je odobrilo certifikacijsko društvo Bureau Veritas (4).

Taj protokol predviđa stvarnu potrošnju i stvarne emisije vozila tijekom vožnje duge 92,3 km, kombinirajući gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju autocestom. Vozila na kojima se provodi ispitivanje voze otvorenim rutama u uobičajenim prometnim uvjetima i prevoze putnike i prtljagu. Obvezna je i upotreba klima-uređaja ili grijanja. Odabrane rute raznolike su i odražavaju stvarne uvjete vožnje (5).

Na taj način Peugeot, član Grupe PSA, postiže veću transparentnost u odnosu prema svojim kupcima.

(1) Emisije dušikovih oksida (NOx) i broj čestica.
(2) Transport & Environnement: europsko ekološko udruženje specijalizirano za uspostavu politike održivog prometa.
(3) France Nature Environnement: francuski savez udruženja za zaštitu prirode i okoliša.
(4) Bureau Veritas: društvo za inspekciju, certifikaciju i laboratorijska ispitivanja koje djeluje na svjetskoj razini.
(5) Navedeni podaci, koje valja razlikovati od službenih podataka EU-a o potrošnji koji se jedini smatraju službenim vrijednostima, ovise o određenim pretpostavkama i uvjetima te se temelje na neusklađenom ispitnom protokolu EU-a. Stoga ti podaci nemaju opću vrijednost i isključivo su informativnog karaktera. Protokol mjerenja dostupan je na stranici Grupe PSA, www.groupe-psa.com. Za potrebe usporedbe podataka o potrošnji goriva ili vrijednostima emisija CO2 novog osobnog automobila, na temelju usklađenog ispitnog protokola EU-a, valja primijeniti službene podatke o potrošnji goriva ili vrijednostima emisija CO2. Za više informacija posjetite stranicu https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/labelling_en